Program lojalnościowy

Karty stałego klientaZbieraj punkty i wymieniaj na vouchery do wykorzystania w naszej restauracji. Z kartą stałego klienta zyskujesz także dostęp do rabatów niedostępnych dla innych.


Najważniejsze postanowienia:

1.
Do otrzymania karty stałego klienta uprawniona jest każda osoba, która stawi się osobiście w restauracji i złoży zamówienie za minimum 100zł.

2. Program lojalnościowy karty stałego klienta opiera się na zbieraniu punktów oraz wymienianiu ich na nagrody.

3. Punkty naliczane są dla każdej transakcji dokonanej w restauracji (wyłącznie po okazaniu karty) według następującego schematu: za każdą wydaną złotówkę przyznawany jest 1 pkt.

4. W celu realizacji rabatów oraz przyznania punktów lojalnościowych obowiązkiem posiadacza karty jest przedstawienie karty przed złożeniem zamówienia. Wynika to ze sposobu funkcjonowania systemu informatycznego.

5. Nagrodą jest voucher o wartości 50 zł za każde zebrane 500 pkt.

6. Program lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami.

7. Zebrane punkty/vouchery nie mogą być spieniężone.

8. Otrzymany voucher może zostać wykorzystany przez dowolną osobę. W celu realizacji vouchera konieczne jest poinformowanie o tym fakcie obsługi podczas składania zamówienia. Zrealizowanie vouchera po wystawieniu rachunku będzie niemożliwe.


SZCZEGÓŁY REGULAMINU KARTY STAŁEGO KLIENTA:

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z programu lojalnościowego karty stałego klienta restauracji Umi Sushi

1) Do otrzymania karty stałego klienta uprawniona jest każda osoba, która stawi się osobiście w restauracji i złoży zamówienie za min. 100zł. Karta oraz formularz muszą zostać podpisane czytelnym drukiem w obecności pracownika restauracji, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu oraz regulaminów związanych z ochroną danych osobowych znajdujących się na stronie www.umisushi.pl/regulaminy .

2) Karta wydawana jest bez żadnych opłat.

3) Dane personalne przechowywane są w systemie informatycznym restauracji i nie będą udostępniane osobom trzecim. Podpisując formularz zgłoszeniowy, klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących aktualnych promocji oraz ogłoszeń związanych z restauracją.

4) Zebrane punkty muszą zostać wykorzystane przed 30 grudnia (włącznie) danego roku kalendarzowego. Po tym okresie system automatycznie resetuje ilość punktów do poziomu 0, a wszystkie zgromadzone punkty przepadają. Karta odnawiana jest automatycznie 1 stycznia kolejnego roku. W dniu 31 grudnia karta jest nieaktywna w celu zbierania lub realizacji punktów.


5) Karta stałego klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych restauracji Umi Sushi.

6) Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się kartą jest jej użytkownik, czyli osoba której pełne imię i nazwisko wraz z podpisem widnieje na karcie.

7) W przypadku utraty karty, należy zgłosić ten fakt poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres restauracja@umisushi.pl. W ten sposób zgromadzone punkty zostaną zachowane oraz przetransferowane na nową kartę, o którą należy ubiegać się bezpośrednio w siedzibie restauracji. W przypadku utraty karty i niepoinformowania o tym fakcie drogą mailową, oraz użycia karty przez osobę niepowołaną, wszystkie zgromadzone punkty zostaną unieważnione. Wydanie duplikatu karty podlega opłacie 10zł brutto.

8) W przypadku zmian w regulaminie właściciel karty zostanie poinformowany drogą mailową, a stosowna informacja ukaże się na stronie www.umisushi.pl. Aktualny regulamin dostępny jest do wglądu w lokalu oraz na stronie internetowej restauracji.

9) Program lojalnościowy karty stałego klienta ważny jest aż do odwołania. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany drogą mailową i/lub poprzez SMS. W przypadku podjęcia takiej decyzji, nagromadzone punkty będzie można wykorzystać w przeciągu 2 tygodni od daty otrzymania informacji.

10) Użytkownik karty w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym.

11) We wszystkich kwestiach niejasnych, ostateczną decyzję podejmuje manager restauracji Umi Sushi.

12) W przypadku wątpliwości prosimy o kierowanie pytań drogą mailową na adres restauracja@umisushi.pl